Αλεξανδρούπολη, Κρώμνης 44, τηλ 2551022809    -    Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 76, τηλ 2552028476    -   email: info@koumatzidis.gr

Τιμή 75,00 €